ثبت نام در انجمن دانش آموختگان دانشگاه صنعتي اصفهان


ثبت نام دانش آموختگان

در صورتی که شماره شناسنامه شما کد ملی می باشد، خطوط تیره کد ملی را وارد نکنید و تنها اعداد وارد شوند. در صورت وجود عدد صفر در ابتدای کد ملی شما، آن ها را وارد کنید


در صورتی که شماره دانشجویی خود را فراموش کردید، این فرم را پر کنید


ثبت نام اساتید

برای مشاهده کد استاد خود بعد از ورود به سامانه گلستان اطلاعات جامع خود را مشاده کنید


در صورتی که نتوانستید کد استاد خود در سامانه گلستان را مشاهده کنید این فرم را پرکنید