پيام دبير انجمن

                                                                                        بنام خدا       
       دانشگاه صنعتی اصفهان علیرغم قدمت نه چندان زیاد طی چهل سال فعالیت خود توانسته است جایگاه ممتازی در بین دانشگاه¬های کشور پیدا کرده و در برخی رتبه¬بندی¬های جهانی نیز وارد شود. همواره یکی از نقاط قوت این دانشگاه، دانشجویان پرتلاش آن بوده¬اند که پس از دانش آموختگی توانسته¬اند موقعیت¬های ممتازی در عرصه¬های مختلف علمی، صنعتی، بازرگانی و سیاسی به¬دست آورند.
 انجمن دانش آموختگان دانشگاه صنعتی اصفهان با هدف ایجاد ارتباط مستمر و نزدیک بین دانشگاه و دانش آموختگان آن و هم¬افزایی هرچه بیشتر بوجود آمده است. هرچند انجمن دانش آموختگان توسط دانشگاه حمایت می¬شود، اما از آنجایی که این انجمن¬ یک سازمان مردم نهاد و غیرانتفاعی است، رشد و پویایی آن در گروی مشارکت هرچه بیشتر دانش آموختگان دانشگاه صنعتی اصفهان در اداره آن می¬باشد. براین اساس تاکنون چهار گردهمایی با حضور جمع کثیری از دانش آموختگان برگزار شده و انشاالله پنجمین گردهمایی با حضور هرچه پرشورتر شما در تاریخ 15 شهریور 1396 برگزار خواهد شد. در این راستا اقدامات زیادی صورت گرفته که از جمله آن تجدیدوبروزرسانی وبسایت انجمن دانش آموختگان دانشگاه صنعتی اصفهان می¬باشد که باعث تسهیل ارتباطات خواهد شد. امید است شاهد حضورپرشور شما در پنجمین گردهمایی بوده و با ارتباط بیشتر و مستمر انجمن دانش آموختگانی بالنده داشته باشیم.

                                                                                                  باتشکر

                                                                                          علی اکبرنظرپور

                                                                                            دبیر انجمن

آخرین تغییر: یکشنبه، 29 مرداد 1396، 7:22 عصر