پيام رياست دانشگاه

بسم الله الرحمن الرحیم
یرفع الله الذین امنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات
خداوند بزرگ را شاکریم که توفیق خدمتگزاری در عرصه علم و دانش، و در یکی از برترین مجموعه های علمی کشور را به ما ارزانی داشته است. دانشگاه صنعتی اصفهان با قدمتی حدود 40 سال، خوشبختانه توانسته است جایگاه خود را به عنوان یکی از دانشگاه های برتر کشور تثبیت نماید. علاوه بر ظهور و بروز این جایگاه رفیع در رتبه بندی های ملی و بین المللی، و نیز در ارائه خدمات متعدد به جامعه و صنعت، از مهم ترین دستاوردهای این دانشگاه، بیش از 45000 دانش آموخته آن می باشند که همواره نقش موثر و مفید خود را در عرصه های مختلف به نمایش گذاشته اند. مدیریت دانشگاه این افتخارات قابل توجه را ارج نهاده، آن را حاصل تلاش همه اعضای خانواده دانشگاه صنعتی اصفهان (اعم از مدیران، دانش آموختگان، اعضای هیئت علمی، کارکنان و دانشجویان) دانسته و برخود لازم می داند ضمن تشکر از آحاد این خانواده بزرگ، تمام تلاش خود را برای پاسداشت این میراث گرانبها به کار بندد. از آنجا که در زمان حاضر علاوه بر تربیت نیروی انسانی که مهم ترین رسالت دانشگاه می باشد، تولید علم، و رفع مشکلات جامعه از طریق ورود به عرصه نوآوری و فناوری نیز از اهم وظایف دانشگاه شمرده می شود، لازم است دانشگاه ها در ترکیب ساختاری خود و فرایندهای ارتباط با جامعه و صنعت نیز متناسب با رسالت های جدید خود تغییراتی بوجود آورند. یکی از مهم ترین ارکان این ارتباطات جدید، انجمن دانش آموختگان دانشگاه است چرا که این انجمن می تواند در جهت اهداف زیر نقشی فعال و سودمند ایفا نماید:
- دانش آموختگان دانشگاه به عنوان محصول کار دانشگاه پس از فراغت از تحصیل، میدان های علمی و صنعتی دیگری را تجربه می کنند و این تجربیات می تواند به عنوان بازخوردی برای اصلاح و بهبود کار دانشگاه مورد استفاده قرار گیرد.
- دانش آموختگان دانشگاه می توانند با حمایت های مادی و معنوی خود از دانشگاه، ارتقا سطح دانشگاه را موجب گردند.
- ارتباط دانش آموختگان با یکدیگر می تواند موجب استفاده آنها از تجربیات یکدیگر، و در نتیجه بهبود وضعیت شغلی و حرفه ای خود آنها گردد.
بر همین اساس، انجمن دانش آموختگان دانشگاه صنعتی اصفهان از سال ها قبل تأسیس گردید و البته فعالیت آن در دوره-های مختلف با فراز و نشیب همراه بوده است. اینجانب ضمن تشکر از کلیه دست اندرکاران هیات امنا و شورای مرکزی این انجمن در ادوار گذشته، به اطلاع کلیه دانش آموختگان عزیز می رسانم که در دوره حاضر، مدیریت دانشگاه و هیأت امنا برای هرچه فعالتر کردن انجمن عزمی جدی دارند و البته این مهم، تنها با حمایت و همکاری کلیه دانش آموختگان میسر می باشد. لذا ضمن تبریک راه اندازی سایت انجمن، امیدوارم این گام منجر به ارتباط بهتر اعضای این خانواده گردیده، موجب رشد فعالیت های انجمن و نیل به اهداف فوق الذکر گردد.

با تشکر
محمود مدرس هاشمی
رئیس دانشگاه صنعتی اصفهان و رئیس هیئت امنای انجمن دانش آموختگان

آخرین تغییر: شنبه، 7 مرداد 1396، 12:46 عصر