پرداخت هزینه شرکت در گردهمایی

با ثبت نام در سایت شما می توانید از اخبار و اطلاعیه های انجمن و امکانات رایگان انجمن استفاده نمایید.

اما برای شرکت در پنجمین گردهمایی دانش آموختگان در سال 96 نیاز به پرداخت هزینه می باشد. در صورت تمایل به شرکت در این گردهمایی از طریق لینک های زیر می توانید نسبت به پرداخت هزینه شرکت در گردهمایی از طریق درگاه بانک، افدام نمایید.

هزینه ثبت نام برای دانش آموخته، در پنجمین گردهمایی سراسری دانش آموختگان در سال 96 برابر 30 هزارتومان می باشد

هر دانش آموخته حداکثر می تواند دو همراه با خود داشته باشد که هزینه برای هر همراه 50 هزار تومان می باشد.

-----------

برای ثبت نام شرکت در گردهمایی 96 با دو همراه از این لینک استفاده نمایید (هزینه 130 هزار تومان می باشد)

برای ثبت نام شرکت در گردهمایی 96 با یک همراه از این لینک استفاده نمایید (هزینه 80 هزار تومان می باشد)

برای ثبت نام دانش آموخته از این لینک استفاده نمایید (هزینه 30 هزار تومان می باشد)

--------------------------------------------------------------

در صورتی که شما درخواست شرکت در گردهمایی 96 را به صورت جداگانه وارد نموده اید و در حال حاضر تنها قصد اضافه کردن همراه دارید از دو لینک زیر استفاده نمایید :

برای ثبت نام یک همراه از این لینک استفاده نمایید (هزینه 50 هزار تومان می باشد)

برای ثبت نام دومین همراه از این لینک استفاده نمایید (هزینه 50 هزار تومان می باشد)

آخرین تغییر: دوشنبه، 9 مرداد 1396، 9:08 صبح